Pradėti teismo posėdį

Your browser does not have the necessary WebGL support to display this panorama.

Uždaryti

Teisėjų kolegijos pirmininkas

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Teisėjų kolegijos pirmininkas yra vienas iš trijų teismo pirmininko nagrinėti administracinę bylą paskirtų teisėjų. Teisėjų kolegijos pirmininkas pradeda, vadovauja ir baigia teismo posėdį. 

Posėdžio metu jis išaiškina šalių, jų atstovų teises ir pareigas, suteikia proceso dalyviams žodį, taip pat šalina iš nagrinėjimo teisme visa tai, kas nesusiję su nagrinėjama byla.

Nagrinėdamas bylas teisėjų kolegijos pirmininkas, kaip ir kiti teisėjai, yra nepriklausomas ir vadovaujasi tik įstatymais. 

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, bendrai priima sprendimą, kuriuo nusprendžia tenkinti arba atmesti pareiškėjo pateiktą skundą dėl atsakovo atliktų veiksmų ar priimtų teisės aktų. Kai įsiteisėja administracinėje byloje priimtas sprendimas, jis tampa privalomas ir turi būti vykdomas.

Uždaryti

Teismo posėdžių sekretorė

Tai teismo darbuotoja, kuri padeda teisėjui organizuoti teismo posėdį, fiksuoja jo eigą – įjungia garso įrašymo įrenginius ir pažymi tikslų pagrindinių posėdžio metu atliktų veiksmų laiką.

Uždaryti

Pareiškėjo atstovas

Tai asmuo, kuris inicijuoja teismo procesą pateikdamas skundą teismui dėl atsakovo galimai padarytų pažeidimų. Teisme pareiškėjas gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, galinčio padėti jam apginti savo pažeistas teises.

Uždaryti

Advokatė

Tai profesionali teisininkė, kuri padeda savo atstovaujamam asmeniui (pareiškėjui ar atsakovui) ginti teisėtus interesus. Gavusi įgaliojimus advokatė gali parengti reikiamus dokumentus, atstovaujamojo vardu juos pateikti teismui, padėti klientui teismo posėdžio metu apginti savo teisėtus interesus ir atlikti kitus su teisme nagrinėjama byla susijusius veiksmus.

Uždaryti

Atsakovės atstovė

Tai institucija, įstaiga, tarnyba ar valstybės tarnautojas, kurių teisės aktai ar atlikti veiksmai yra skundžiami pareiškėjo. Teisme atsakovas gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, galinčio padėti jam apsiginti nuo pareikštų reikalavimų.

Uždaryti

Studentas

ir kiti su teismo procesu nesusiję asmenys gali bet kada atvykti stebėti teismo posėdžio. Kadangi dauguma teismo posėdžių yra vieši, juos be atskiro leidimo gali stebėti visi vyresni nei šešiolikos metų asmenys. Jei teismo posėdis nėra viešas, apie tai nurodoma teismo posėdžių tvarkaraštyje. 

Uždaryti

Teisėja

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. 

Teisėjas (teisėjų kolegijos narys) yra vienas iš trijų teismo pirmininko nagrinėti administracinę bylą paskirtų teisėjų. Posėdžio metu teisėjų kolegijos narys išklauso proceso dalyvių paaiškinimus, užduoda jiems klausimus.

Nagrinėdamas bylą teisėjas (teisėjų kolegijos narys) yra nepriklausomas ir vadovaujasi tik įstatymais.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, bendrai priima sprendimą, kuriuo nusprendžia tenkinti arba atmesti pareiškėjo pateiktą skundą dėl atsakovo atliktų veiksmų ar priimtų teisės aktų. Kai įsiteisėja administracinėje byloje priimtas sprendimas, jis tampa privalomas ir turi būti vykdomas.

Uždaryti

Teisėjas

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą.

Teisėjas (teisėjų kolegijos narys) yra vienas iš trijų teismo pirmininko nagrinėti administracinę bylą paskirtų teisėjų. Posėdžio metu teisėjų kolegijos narys išklauso proceso dalyvių paaiškinimus, užduoda jiems klausimus.

Nagrinėdamas bylą teisėjas (teisėjų kolegijos narys) yra nepriklausomas ir vadovaujasi tik įstatymais.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, bendrai priima sprendimą, kuriuo nusprendžia tenkinti arba atmesti pareiškėjo pateiktą skundą dėl atsakovo atliktų veiksmų ar priimtų teisės aktų. Kai įsiteisėja administracinėje byloje priimtas sprendimas, jis tampa privalomas ir turi būti vykdomas.