Pradėti teismo posėdį

Your browser does not have the necessary WebGL support to display this panorama.

Uždaryti

Teisėjas

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Vadovaudamas teismo posėdžiams ir nagrinėdamas bylą teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymų. Išnagrinėjęs bylą teisėjas priima nutarimą, kuriuo administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pripažįsta padariusiu administracinį teisės pažeidimą ir paskiria jam administracinę nuobaudą (baudą, viešuosius darbus arba areštą) arba pripažįsta, kad asmuo nėra padaręs administracinio teisės pažeidimo.

Uždaryti

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo

Tai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, kuris kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą. Kviečiamas atvykti į teismo posėdį administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo privalo į jį atvykti. Teisme asmuo gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, galinčio padėti jam teismui  įrodyti, kad jis nėra padaręs administracinio teisės pažeidimo.

Uždaryti

Studentė

Studentė ir kiti su teismo procesu nesusiję asmenys gali bet kada atvykti stebėti teismo posėdžio. Kadangi dauguma teismo posėdžių yra vieši, juos be atskiro leidimo gali stebėti visi vyresni nei šešiolikos metų asmenys. Jei teismo posėdis nėra viešas, apie tai nurodoma teismo posėdžių tvarkaraštyje. 

Uždaryti

Studentas

Studentas ir kiti su teismo procesu nesusiję asmenys gali bet kada atvykti stebėti teismo posėdžio. Kadangi dauguma teismo posėdžių yra vieši, juos be atskiro leidimo gali stebėti visi vyresni nei šešiolikos metų asmenys. Jei teismo posėdis nėra viešas, apie tai nurodoma teismo posėdžių tvarkaraštyje.