Pradėti teismo posėdį

Your browser does not have the necessary WebGL support to display this panorama.

Uždaryti

Teisėjas

Teisėjas yra valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Vadovaudamas teismo posėdžiams teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymų. Išnagrinėjęs bylą teisėjas priima sprendimą Lietuvos Respublikos vardu. Byloje priimto sprendimo privalo laikytis visi byloje dalyvaujantys asmenys.

Uždaryti

Liudytoja

Liudytojas yra asmuo, kuris turi žinių apie teisme nagrinėjamai bylai svarbias aplinkybes. Asmuo, teismo kviečiamas liudyti, privalo atvykti į teismą ir teisingai papasakoti visas jam žinomas aplinkybes, susijusias su byla. Atsisakyti duoti parodymus liudytojas gali tik tuo atveju, jei informacija susijusi su juo pačiu, jo šeimos nariais ar artimais giminaičiais.  Įstatymas nustato tam tikrus atvejus, kai asmuo liudyti teisme negali, pavyzdžiui, liudyti teisme neleidžiama asmenims, turintiems psichinių sutrikimų, taip pat dvasininkams, kurie apie tam tikras aplinkybes sužinojo išpažinties metu, ir kt. 

Uždaryti

Studentė

Studentė ir kiti su teismo procesu nesusiję asmenys gali bet kada atvykti stebėti teismo posėdžio. Kadangi dauguma teismo posėdžių yra vieši, juos be atskiro leidimo gali stebėti visi vyresni nei šešiolikos metų asmenys. Jei teismo posėdis nėra viešas, apie tai nurodoma teismo posėdžių tvarkaraštyje.

Uždaryti

Ieškovas

Ieškovas yra bylos dalyvis, kitaip dar vadinamas bylos šalimi. Tai asmuo, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos. Siekdamas apginti savo interesus jis kreipiasi į teismą su ieškiniu.  Teisme ieškovas gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, galinčio padėti jam ginti savo pažeistas teises.

Uždaryti

Atsakovas

Atsakovas yra bylos dalyvis, kitaip dar vadinamas bylos šalimi. Tai asmuo, kuris, ieškovo manymu, yra atsakingas už ieškovo nurodytus pažeidimus ar iškeltų reikalavimų įvykdymą. Teisme atsakovas gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, kuris gali padėti jam apsaugoti savo interesus ir apsiginti nuo ieškovo pateiktų reikalavimų.  

Uždaryti

Advokatas

Advokatas yra profesionalus teisininkas, kuris padeda savo atstovaujamam asmeniui (ieškovui arba atsakovui) ginti pažeistas teises. Gavęs įgaliojimus advokatas gali parengti reikiamus dokumentus, kliento vardu juos pateikti teismui, padėti klientui teismo posėdžio metu įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą ir atlikti kitus su teisme nagrinėjama byla susijusius veiksmus.

Uždaryti

Teismo posėdžių sekretorė

Teismo posėdžių sekretorė yra teismo darbuotoja, kuri padeda teisėjui organizuoti teismo posėdį ir fiksuoja jo eigą – įjungia garso įrašymo įrenginius ir pažymi tikslų pagrindinių posėdžio metu atliktų veiksmų laiką.

Uždaryti

Studentas

Studentas ir kiti su teismo procesu nesusiję asmenys gali bet kada atvykti stebėti teismo posėdžio. Kadangi dauguma teismo posėdžių yra vieši, juos be atskiro leidimo gali stebėti visi vyresni nei šešiolikos metų asmenys. Jei teismo posėdis nėra viešas, apie tai nurodoma teismo posėdžių tvarkaraštyje.