Rekomenduojame laikyti įrenginį horizontalioje padėtyje

Administracinio teisės pažeidimo byla

Pasirinkite bylos dalyvį

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo
Kiti bylos bylos dalyviai:
Uždaryti

Teisėjas

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Vadovaudamas teismo posėdžiams ir nagrinėdamas bylą teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymų. Išnagrinėjęs bylą teisėjas priima nutarimą, kuriuo administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį pripažįsta padariusiu administracinį teisės pažeidimą ir paskiria jam administracinę nuobaudą (baudą, viešuosius darbus arba areštą) arba pripažįsta, kad asmuo nėra padaręs administracinio teisės pažeidimo.