Rekomenduojame laikyti įrenginį horizontalioje padėtyje

Baudžiamoji byla

Pasirinkite bylos dalyvį

Kaltinamasis
Nukentėjusioji
Liudytoja
Kiti bylos bylos dalyviai:
Uždaryti

Teisėja

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Vadovaudamas teismo posėdžiams ir nagrinėdamas bylą teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymų. Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teisėjas priima nuosprendį Lietuvos Respublikos vardu. Byloje priimto sprendimo privalo laikytis visi byloje dalyvaujantys asmenys.

Uždaryti

Teismo posėdžių sekretorė

Tai teismo darbuotoja, kuri padeda teisėjui organizuoti teismo posėdį, fiksuoja jo eigą – įjungia garso įrašymo įrenginius ir rašo posėdžio protokolą. Protokole fiksuojama posėdžio eiga ir bylos dalyvių pasisakymų esmė.

Uždaryti

Advokatas

Tai profesionalus teisininkas, kuris padeda savo atstovaujamam asmeniui (kaltinamajam ar nukentėjusiajam) ginti pažeistas teises. Gavęs įgaliojimus advokatas gali parengti reikiamus dokumentus, kliento vardu juos pateikti teismui, padėti klientui teismo posėdžio metu apsiginti nuo pareikštų kaltinimų (kaltinamajam) arba apginti savo interesus (nukentėjusiajam) ir atlikti kitus su teisme nagrinėjama byla susijusius veiksmus.

Uždaryti

Prokuroras

Tai valstybės pareigūnas, kuris, klausydamas tik įstatymų ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nurodymais, organizuoja ir vadovauja ikiteisminiam nusikaltimų tyrimui, palaiko valstybinį kaltinimą teisme (t. y. siekia įrodyti teismui, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą) ir siūlo bausmę kaltinamajam. Padėdamas teismui vykdyti teisingumą, prokuroras gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus.