Rekomenduojame laikyti įrenginį horizontalioje padėtyje

Civilinė byla

Pasirinkite bylos dalyvį

Ieškovas
Atsakovas
Liudytoja
Kiti bylos bylos dalyviai:
Uždaryti

Advokatas

Advokatas yra profesionalus teisininkas, kuris padeda savo atstovaujamam asmeniui (ieškovui arba atsakovui) ginti pažeistas teises. Gavęs įgaliojimus advokatas gali parengti reikiamus dokumentus, kliento vardu juos pateikti teismui, padėti klientui teismo posėdžio metu įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą ir atlikti kitus su teisme nagrinėjama byla susijusius veiksmus.

Uždaryti

Teisėjas

Teisėjas yra valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Vadovaudamas teismo posėdžiams teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymų. Išnagrinėjęs bylą teisėjas priima sprendimą Lietuvos Respublikos vardu. Byloje priimto sprendimo privalo laikytis visi byloje dalyvaujantys asmenys.

Uždaryti

Teismo posėdžių sekretorė

Teismo posėdžių sekretorė yra teismo darbuotoja, kuri padeda teisėjui organizuoti teismo posėdį ir fiksuoja jo eigą – įjungia garso įrašymo įrenginius ir pažymi tikslų pagrindinių posėdžio metu atliktų veiksmų laiką.